Cách phục hồi trang bị hư hỏng tại thợ rèn ở các thành thị

Từ những bước đầu bôn tẩu, cho đến khi đã quen thuộc từng ngõ ngách giang hồ, ai ai cũng đều cố gắng tìm cho mình những trang bị tốt nhất để thuận lợi hơn trong quá trình hành hiệp. Để chọn được một bộ vũ khí, mũ, giày, ... thật ưng ý chẳng dễ dàng gì, vì thế vô tình một lúc nào đó bạn quên sửa chữa trang bị và sau đó trang bị bị hỏng (độ bền = 0) thì quả thật không còn gì tiếc hơn.

Cách phục hồi

Bước 1

Bạn mang trang bị đã hỏng và Tiền đồng tới Thợ rèn trong các thành thị. Nói chuyện và chọn dòng "Xử lý trang bị tổn hại"

Bước 2

Chọn dòng “Ta muốn sử dụng Tiền đồng để khôi phục lại”.

Bước 3

Đặt trang bị đã hỏng vào, bạn sẽ thấy chi phí phục hồi. Chọn "Xác định". Trang bị của bạn sẽ được phục hồi về trạng thái ban đầu của nó.

Nếu bạn không mang tiền đồng trong người, ông ta sẽ báo: