Tên Hoạt Động Loại Hoạt Động Thời Gian
ALPHA TEST
ĐUA TOP TK 21H 1 NGÀY
 22.02
OPEN TEST MÁY CHỦ 3 NGÀY 19H 20.02 đến 12H 23.02
ĐUA TOP MÁY CHỦ HẮC ĐIỂU Đua Top 2 Ngày 48H Vàng 19H 23.02 đến 17h 25.02
KẾT THÚC ĐUA TOP PHÁT TOP Sự Kiện 17h 25.02 đến 21H 25.02
Lập Bang(Tính Năng Bang)
Nhiệm Vụ Bang Hội
Nhiệm Vụ Thế Giới
Nhiệm Vụ Dã Tẩu
Chiến Trường Tống Kim
Săn Boss Sát Thủ
Tính Năng 17H 25.02
Quả Huy Hoàng
Vượt Ải
Lôi Đài Công Bình Tử
Tiêu Diệt Đạo Tặc
Tiệc Bang Hội
Tính Năng 17h 26.03
Hoa Đăng
Câu Cá
Liên Đấu
Vận Tiêu
Tính Năng 17h 01.03
Đấu Giá Công Thành Chiến
Công Thành Chiến
Thiên Tử(War Bang)
Boss Tiểu Hoàng Kim(20H00)
Vận Tiêu
Thiên Bảo Khố
Tính Năng 17H 08.03
Mini Event Máy Chủ Mới
Boss Đại Hoàng Kim(12H00)
Đại Hội Anh Hùng
Loạn Đấu
Phong Lăng Độ
Tính Năng 17H 15.03
Nguyệt Ca Đảo
Viêm Đế
 
Tính Năng 17H 22.03
Boss Bang Hội
Bang Hội Tinh Anh
Võ Lâm Minh Chủ
Truy Tìm Kho Báo
Sinh Tử Tầng Lăng
Tính Năng 17H 29.03

 

Lưu ý : Lộ trình trên chỉ là lộ trình dự kiến có thể thay đổi theo tiến độ server