Event 8 - 3:

- NPC sự Kiện (Minh Nguyệt Trấn- Khu Hoạt Động - Xa Phu Thành Thị)
 

Nguyên Liệu :

- Đánh quái 9x rơi : Túi Hương Hoa Hồng

- Túi Hương Hoa Hồng nhận được :

• Hoa Hồng Đỏ

• Hoa Hồng Xanh

• Hoa Hồng Vàng

• Hoa Hồng Trắng

 

Các Ghép Nguyên Liệu :

Bó Hồng Tứ Sắc (600 cái) :

 Hoa Hồng Đỏ + Hoa Hồng Vàng + Hoa Hồng Xanh + Hoa Hồng Trắng + Nơ Cột Bó Hoa(Mua ở Lễ Quan Sự Kiện)

Phần Thưởng :

8 Triệu EXP

Giỏ Hoa Vĩnh Cửu (900 Cái)

Hoa Hồng Đỏ + Hoa Hồng Vàng + Hoa Hồng Xanh + Hoa Hồng Trắng + Giỏ Đựng Hoa(Mua ở Lễ Quan Sự Kiện) + 1 vạn lượng

Phần Thưởng :

12 triệu EXP
Mảnh An Bang & Định Quốc
Mảnh Hoàng Kim
Mảnh Trang Bị
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tuỷ Kinh
Thiết La Hán
Túi Trang Bị Kim Quang 7 Ngày (Hình ảnh xem phía dưới)

Max Event Giỏ Hoa Vĩnh Cửu

1 Nhẫn Tuệ Thanh hoặc Duyên Quân (Thời hạn 7 ngày) hoặc Mặt Nạ 1 Cấp 7 Ngày

Hình Ảnh Trang Bị Kim Quang (7 Ngày) (Đang cập nhật)

Hình Ảnh Trang Bị Tuệ Thanh và Duyên Quân (7 Ngày) (Đang cập nhật)

Hình Ảnh Mặt Nạ (7 Ngày) (Đang cập nhật)